Ποιοι Είμαστε


Η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS ιδρύθηκε το 1989 και είναι εγγεγραμμένη ως μη-κερδοσκοπικό σωματείο στην Κυπριακή Δημοκρατία.


Οι κύριοι σκοποί της Κίνησης είναι η συμπαράσταση και υποστήριξη προς τα άτομα που η ζωή τους έχει επηρεαστεί από τον ιό HIV, τους φίλους και τις οικογένειες τους, και τα άτομα με AIDS, όπως επίσης και η καταπολέμηση της προκατάληψης που επικρατεί και της διάκρισης σε βάρος των ατόμων αυτών.Newsletter : Mailing & SMS List

EN
ΕΛ
TR
AIDS_Solidarity_Movement_en.html
AIDS_Solidarity_Movement_tr.html