1η Φλεβάρη 2018

Καταστατική και Ετήσια Γενική Συνέλευση

Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS

Σάββατο, 10 Μαρτίου, 2018.

_______________________________________________________________


Αγαπητοί εθελοντές, μέλη και φίλοι,


Σας προσκαλούμε στην Καταστατική και Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κίνησης Συμπαράστασης για το, AIDS που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Μαρτίου, 2018, μεταξύ 10:30 π.μ. - 12:30 μ.μ., στο NGO Support Centre, Οδός Εζεκία Παπαϊωάνου #27, 1075 Λευκωσία.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Παρουσίαση προτεινόμενων αλλαγών Καταστατικού λόγω αλλαγής της νομοθεσίας που διέπει τα ΜΚΟ.

  2. Συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων.

  3. Ψήφιση των αλλαγών.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκθεση Πεπραγμένων της περιόδου από την προηγούμενη Γ.Σ.

• Οικονομική Έκθεση της περιόδου από την προηγούμενη Γ.Σ.Διαδικασία Συνέλευσης:

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους.


Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα €5.

  1. Για τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις ετήσιες συνδρομές τους παρακαλούνται όπως το πράξουν είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό της Κίνησης στην Τράπεζα Κύπρου, A/C 357011152088, με αναφορά στο όνομα τους, είτε κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

  2. Για τα νέα μέλη, παρακαλούμε όπως στείλετε αίτηση για την εγγραφή σας μέσω email. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από την ιστοσελίδα μας.


Σε περίπτωση που κατά την ώρα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί αρχικά. Στην περίπτωση αυτή, οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων τακτικών και τακτοποιημένων μελών αποτελεί απαρτία.


Διοικητικό Συμβούλιο

Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS

e-mail: info@asmCyprus.org

URL:  www.asmCyprus.org

ASM_NEWS_2018.html

ΑΙΤΗΣΗ

ΜΕΛΟΥΣ

(download)

EN
ΕΛ
Annual_General_Asembly_2018_-_en.html